TecnoSuper.net

Informazioni sull'Italia. Seleziona gli argomenti di cui vuoi saperne di più

Hjärt-lungforskare i Göteborg per 59 milioni di corone

Hjärt-Lungfonden har beslutat att dela ut 59 milioni di corone fino a forskare i Göteborg. “Det är oerhört angeläget att forskningen får fortsätta att rädda liv och ge människor fler friska levnadsår”, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjädenrt-Lungfon.

  • Pubblicazione 09:41, 27 gennaio 2022

En av dessa är Inger Ekman, professor vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hon ska studera hur personlig digital vård i hemmet kan användas for peopler som lever med lungsjukdomen KOL eller kronisk hjärtsvikt.

– Lungsjukdomen KOL och kronisk hjärtsvikt innebär att många sjuka blir bundna till hemmet. Vår förhoppning är att stöd i hemmet via telefono och en digital platform ska leda to ökad tilltro to den egna formågan att känna igen tecken på försämring, säger Inger Ekman.

Två miljoner drapde

Gunnar C. Hansson, professor vid Göteborgs universitet, har tilldelats anslag över två år för att öka kunskaperna kring slemlagret i våra luftvägar och se vilka paralleller som går att dra till slemmet i tarmarna.

– Våra lungor hålls normalt rena och fria från inandade partiklar och bakterier, men vid infektioner bildas ett fastsittande slemlager som hos friska personer kan hostas upp. Men vid kroniska lungsjukdomar som KOL blir slemlagret och bakterierna kvar i lungorna. Okad kunskap skall leda till utvecklingen av nya läkemedel och behandlingar, säger Gunnar C Hansson.

I Sverige lever över två miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Cirka 1,3 miljoner människor lever med någon form av lungsjukdom, till exempel astma eller KOL. Hjärt-kärlsjukdom, till exempel stroke, hjärtinfarkt och plötsligt hjärtstopp är fortfarande Sveriges största dödsorsak.

– Vi vill tacka alla givare som fortsätter att bidra till livsavgörande genombrott, säger Kristina Sparreljung.

READ  45 milioni per la ricerca clinica nella regione di Västerbotten