TecnoSuper.net

Informazioni sull'Italia. Seleziona gli argomenti di cui vuoi saperne di più

“Självklart att diesel och bensin måste öka”

Johan Rockström gillar de höga diesel-, benzin- och energipiserna.

De behövs i energiomställningen vi är på väg in i för att rädda klimatet, menar han:

Exakt deta ska man förvänta sig. Det är till och med så att man ska bejaka den här situationen.

Johan Rockstromprofessor inom klimatvetenskap och chef för Potsdam-institutet för klimatforskning in Tyskland, konstaterar att omställningen to hållbar energi är tufo:

– Samtidigt gäller det att ha lite is i magen och inse att vi är inne i den största omställningen av världsekonomin sedan andra världskriget. Vi ska på åtta år halvera utsläppen av växthusgaser, och inom en generation övergå från fossila energikällor till elektrifiering av hela vårt samhälle. I den typen av omställning som vi nu precis är på väg in i blir det turbulent, säger Rockström.

Han är mycket förvånad över det politiska motståndet i Sverige mot höjda bränslepriser.

– Här har vi ett riksdagsbeslut om att vi ska minska bensin och diesel med 70 procent på åtta años. Då är politiker plötsligt inte beredda på att ställa upp på att bränslepriserna ökar. Det är självklart att de måste öka. De måste öka ännu mer för att vi verkligen ska få marknaden att svara. Vi måste börja skala upp omställningen, varenda bensinstation i det här landet ska ju bli en elladdningsenhet.

Johan Rockström, professore inom klimatvetenskap är förvånad över det politiska motståndet mot prishöjningen.

“Omställning sker inte gratis”

– Det är en enormt spännande men enormt svår omställning och det sker ju inte helt gratis. Det är klart att det kommer att vara tufft i en övergångsfas, och då förvånas jag över att politiker har så svårt att se att det de har sjösatt leder precis till vi den har sonu situazione. Det är exakt det man ska förvänta sig, det är till och med så att man ska bejaka den, säger Rockström.

READ  I paesi dell'UE sostengono la Francia - La Svezia vuole saperne di più

Lösningen på böndernas problem är inte sänkta dieselpriser, hävdar han.

– Ge dem ekonomiskt stöd i stället. Det innebär i sin tur att matpriserna måste öka, och när matpriserna ökar så dabbar det låginkomsttagare. Man måste skapa sociala fallkärmar som kan hjälpa de mest sårbara i samhället, det är fullt möjligt, säger Johan Rockström.

Men du tycker det skulle vara bra med ytterligare ökningar av både bränsle- och energipiser?

– Man ska inte se det som något negativt, snarare som något nödvändigt i en omställning. Jag är fullt medveten om att det skapar problem för många. Men vi måste hantera det på ett annat sätt än att i panik sänka tillbaka priserna. Att de kommer att fortsätta öka är väldigt troligt. Vi vet ju att koldioxidpriset inom EU garanterat kommer att fortsätta öka. Det är en följd av politikernas beslut, där utsläppsrätternas volym sänks två, tre procent per år.

Många svenskar har drabbats hårt av prishöjningarna, enligt Johan Rockström är svaret att skapa sociala fallskärmar istället for att sänka priset.
editore: